Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1       Do 14 dnů máte právo odstoupit od této kupní  smlouvy bez udání důvodu.

1.2       Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy převezmete zboží.

1.3       Pro uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musíte o tomto odstoupení informovat KIWE s.r.o., Švihovská 5, 30100, Plzeň, emailem nebo dopisem zaslaným na adresu uvedenou  www.stein.cz/clanky/kontakty/. K urychlení této žádosti doporučujeme použít vzorový formulář http://www.stein.cz/user/documents/Formular.pdf pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však Vaší zákonnou povinností.

1.4       Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1       Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). 

2.2       Společnost KIWE s.r.o. preferuje, víceméně s ohledem na rychlost vyřízení, vrácení formou bankovního převodu na Váš bankovní účet v ČR. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme po obdržení a kontrole vráceného zboží..

2.3       Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů zašlete zpět. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Je možné, že ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte však pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.